Skip to main content

Teaching the Holocaust. Inspiring the Classroom.

Förintelsen är mer än en historisk händelse – det är en del av den större mänskliga historien. Att utbilda eleverna om dess betydelse är ett stort ansvar.
Organisationen Echoes & Reflections utbildar och samarbetar med pedagoger för att hjälpa dem att introducera eleverna till Förintelsens komplexa teman och förstå dess bestående effekt på världen.

Echoes and Reflections