Skip to main content

Svenska institutet för Förintelseforskning (IHRS)

Svenska institutet för Förintelseforskning (IHRS – Institute for Holocaust Research in Sweden) har etablerats för att forska om Förintelsen i alla dess aspekter. Institutet lägger särskilt fokus på material och ämnen som är relevanta för Sverige. Institutet kommer att fungera som en nod. Forskare från hela världen möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som fungerar som ett komplement till Sveriges museum om Förintelsen.