Skip to main content

Svenska institutet för Förintelseforskning (IHRS)

IHRS (Institute for Holocaust Research in Sweden) har etablerats för att bedriva forskning om Förintelsen i alla dess aspekter, med ett särskilt fokus på material och ämnen av relevans för Sverige. Institutet kommer att fungera som en nod där forskare från hela världen möts i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som fungerar som ett komplement till Sveriges museum om Förintelsen.

Leave a Reply