Skip to main content
Category

Resurser

För att effektivt utbilda om Förintelsen finns det en rad olika resurser som kan användas i olika utbildningsmiljöer, från skolor till universitet och offentliga informationskampanjer. Här är några viktiga resurser:

Utbildningsmaterial och Läroplaner: Det finns många specialutformade läroplaner och utbildningsmaterial som hjälper lärare att integrera undervisning om Förintelsen i sina lektioner. Dessa kan inkludera böcker, arbetsblad, och interaktiva aktiviteter.
Ögonvittnesskildringar: Videointervjuer och skriftliga vittnesmål från överlevande ger en personlig och kraftfull inblick i erfarenheterna under Förintelsen. Dessa kan vara tillgängliga genom museer, arkiv eller onlineplattformar.
Dokumentärfilmer och Filmer: Det finns många högkvalitativa dokumentärfilmer och spelfilmer som skildrar olika aspekter av Förintelsen. Dessa kan användas som en del av undervisningsprogrammet för att ge en visuell och emotionell förståelse av ämnet.
Digitala Arkiv och Databaser: Många organisationer och museer erbjuder omfattande digitala arkiv som innehåller dokument, fotografier, och andra historiska källor som är tillgängliga online.