Skip to main content

Okunskap, myter och rädsla

Den svenska allmänhetens förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar som grupp

Oscar Österberg, historiker och forskningssamordnare vid Forum för levande historia

Många ser fördomar mot judar som rotade i historien. Rapporten syftar till att beskriva vanliga förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar samt hur dessa kan innehålla stereotyper och antisemitiska tankefigurer. Analysen bygger på en undersökning av Forum för levande historia och Novus 2020.

Det saknas enighet om den främsta orsaken till dessa fördomar. Förklaringarna inkluderar ”interna” faktorer, attribut som tillskrivs den judiska gruppen, och ”externa” faktorer som okunskap eller rasism. Många ser fördomarna som rotade i historien, med religiös motvilja eller socioekonomiska faktorer som möjliga ursprung.

Fördomarna tillskrivs även okunskap, rädsla, Israel-Palestinakonflikten, och invandrade muslimer. Många svar pekar på ansvar någon annanstans än i dagens Sverige, antingen i det förflutna, i utlandet, eller hos invandrare. Det förekommer stereotypa och fientliga uppfattningar om judar som grupp, inklusive uppfattningen att de är särskilt framgångsrika och ”slutna”.

Resultaten liknar norska undersökningar, vilket antyder att mönstren inte är specifika för Sverige.

Läs mer om judisk identitet