Skip to main content

Kulturen i Lund

Att överleva – Röster från Ravensbrück

Hur överlever man i ett koncentrationsläger?

Kulturen i Lund har en unik samling föremål som samlades in när överlevande från Förintelsen kom med de vita bussarna till Lund 1945. Föremålen vittnar om mod och livskraft hos de kvinnor som nazisterna internerade i koncentrationslägret Ravensbrück. I lägret var 132 000 fångar inspärrade. Förhållandena var ytterst svåra och därför dog många av undernäring, misshandel, sjukdomar och medicinska experiment. Fångarna skapade i smyg enkla föremål, som kalendrar och leksaker, för att bevara minnet av livet innan lägret. Det blev ett sätt för dem att behålla sin mänskliga värdighet.

Zygmunt Lakocinski, lektor i polska vid Lunds universitet och chef för Polska källforskningsinstitutet, tog initiativet till att samla in dessa föremål. Lakocinski insåg föremålens historiska värde och samordnade insamlingen när de överlevande kvinnorna kom 1945. Han initierade även djupintervjuer med kvinnorna, vilka före detta lägerfångar med akademisk utbildning genomförde. Det finns över 500 djupintervjuer arkiverade och tillgängliga i arkivet Witnessing Genocide på Lunds universitetsbibliotek. Under 1990-talet genomfördes nya intervjuer med några överlevande kvinnor från lägret. Dessa presenteras i en utställning på Kulturen.

Lärarhandledning till Att överleva – Röster från Ravensbrück

Bild ovan: Fredrik Tersmeden. Kulturens huvudbyggnad Vita huset, Lund. CC BY-SA 3.0

Bärnstenshalsband

Under sin tid i koncentrationslägret Ravensbrück lyckades en polsk judinna gömma ett bärnstenshalsband. Hon hade det med sig när hon kom med de vita bussarna till Sverige.