Skip to main content

Polisanmälda hatbrott 2020

I den här rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå) redovisas dels de anmälda brott från 2020 som har hatbrottsmarkerats av polisen, dels omfattningen och karaktären på de hatbrott som Brå har identifierat i dessa anmälningar.

En sammanställning av de ärenden som hatbrottsmarkerats av polisen

Hatbrott i digitala miljöer – Polisanmälda hatbrott 2020 med digital brottsplats

Om Brottsförebyggande rådet – Ett kunskapscentrum för rättsväsendet
Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör myndigheten genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.

Polisanmälda hatbrott