Skip to main content

Handbok för praktisk användning av IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism

Definition av antisemitism

I hela världen används IHRA:s icke-rättsligt bindande arbetsdefinition av antisemitism som definition av antisemitism. Internationella alliansen för hågkomst av Förintelsen (IHRA) antog arbetsdefinitionen 2016 som vägledning i sitt arbete. Sedan dess har många länder, städer, myndigheter, universitet, organisationer inom civilsamhället och idrottsföreningar använt den i projekt som syftar till att motverka antisemitism.

Syftet med denna vägledning är att

  • presentera IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism samt vägledande exempel,
  • relatera dessa exempel till verkliga antisemitiska incidenter och brott,
  • illustrera god praxis vid tillämpningen av IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism,
  • erbjuda en checklista för att använda IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism inom olika politiska områden.

Handbook for the practical use of the IHRA working definition of antisemitism

Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, Steinitz, B., Stoller, K., Poensgen, D., et al., Handbook for the practical use of the IHRA working definition of antisemitism, Publications Office, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2838/07516