Skip to main content

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA:s huvudsakliga syfte är att bekämpa och förebygga antisemitism i Sverige. Organisationen verkar genom att bedriva utbildning, informera och skapa medvetenhet om antisemitismens olika former och uttryck. Den arbetar också för att främja dialog och förståelse mellan olika samhällsgrupper samt motverka rasism och främlingsfientlighet.

SKMA driver även projekt och kampanjer för att öka kunskapen om judisk historia, kultur och religion samt för att motverka fördomar och myter om judar och judendomen. Genom samarbete med olika samhällsaktörer, inklusive skolor, universitet och myndigheter, strävar de efter att skapa en mer inkluderande och tolerant samhällsmiljö.

Leave a Reply