Skip to main content

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Organisationens huvudsakliga syfte är att förebygga och bekämpa antisemitism i Sverige. Svenska kommittén mot antisemitism verkar genom att bedriva utbildning, informera och skapa medvetenhet om antisemitismens olika former och uttryck. Den arbetar också för att främja dialog och förståelse mellan olika samhällsgrupper samt motverka rasism och främlingsfientlighet.

SKMA driver även projekt och kampanjer för att bekämpa antisemitism. Syftet är att öka kunskapen om judisk historia, kultur och religion samt motverka fördomar och myter om judar och judendomen. Genom samarbete med olika samhällsaktörer, inklusive skolor, universitet och myndigheter, strävar de efter att skapa en mer inkluderande och tolerant samhällsmiljö.

SKMA bevakar, påtalar och bemöter antijudiska yttringar i det svenska samhället och belyser antisemitismens utveckling och manifestationer i Europa, USA och andra delar av världen. Det sker via uttalanden, artiklar, seminarier, konferenser, medverkan i intervjuer, debatter och
panelsamtal.

Det förnekade hatet – Antisemitism bland araber och muslimer i Sverige
av Mikael Tossavainen, Svenska kommittén mot antisemitism, 2003