Skip to main content

Segerstedtinstitutet

Segerstedtinstitutet är en forskningsinstitution vid Göteborgs universitet. Det är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsbejakande ideologier, våldsutövande strukturer, antisemitism och rasistiska organisationer.

Institutet bedriver forskning och utbildning inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter och mångfald. Institutets arbete fokuserar på att analysera och förstå utmaningar och möjligheter för demokratiska samhällen.  Det ska också bidra till att utveckla kunskap och metoder för att främja inkludering och jämlikhet.

En viktig del av institutets arbete med forskning och utbildning är att organisera och delta i seminarier, konferenser och evenemang där aktuella ämnen och frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter diskuteras. Genom att främja dialog och samarbete mellan forskare och samhällsaktörer strävar Segerstedtinstitutet efter att öka kunskapen och medvetenheten om dessa frågor och att främja ett aktivt engagemang för demokratiska värderingar.