Skip to main content

Sveriges museum om Förintelsen

Sveriges museum om Förintelsen har som mål att informera och utbilda besökare om Förintelsen genom att presentera historiska fakta, personliga berättelser och autentiska föremål.

På museet kan besökare ta del av olika utställningar som skildrar Förintelsens förlopp och konsekvenser. Utställningarna omfattar ämnen som nazismens uppkomst, judarnas förföljelse, koncentrations- och förintelseläger, samt räddningsinsatser och överlevandes berättelser. Museet strävar också efter att undersöka Förintelsens kopplingar till Sverige och belysa olika aspekter av svenskt agerande under denna tid.