Skip to main content

Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap

Malmö Stad

En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös skolor.

Rapportens målsättning är att, utifrån kunskap och forskning, identifiera problem och behov i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med dessa frågor i utbildningen. Studien består av intervjuer med skolpersonal och judiska barn och unga i Malmö, vilket kompletteras med en skolpersonalenkät utförd i några av Malmös grundskolor och gymnasier, samt en forskningsöversikt. (Februari 2021)

Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap